Archive for January, 2009

Aku Butuh Dhuwit Nggo Tuku Modem

Aku nduwe cita-cita dadi pebisnis internet utawa isa diarani internet marketer. Nanging sayange nganti saiki aku rung nduwe koneksi internet dhewe. Aku sih ngemis-ngemis bandwidth ning papan sing nyedhiakke koneksi internet gratis.  Misale ning kampus, ning Markas Pakku, lan ning sekolahanku Biyen. Kuwi wae kadang ora bisa diandalke.

Supaya dadi internet marketer sing professional, aku butuh koneksi internet dhewe. Aku butuh modem HSDPA nggo konek internet. Koneksine nganggo Indosat M2. Enak yen isa ngenet ning kamar, kos. Ora perlu metu-metu. Isa luwih konsen nggarap sawah ning donya liya, kaya Pakdhe Sumitar kae, wis sepuh nanging isih semangat le nggarap sawah. Continue reading ‘Aku Butuh Dhuwit Nggo Tuku Modem’

Advertisements

Advertisements